Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Nghị quyết 57/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND, về việc Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị định số 104/2022/NĐ-CPngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu,sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an

Thông tư số 09/2023/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

Thông tư số 41/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 11/2020/TT-BCT ngày15/6/2020của Bộ Công Thương

Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2030

Thông tư số 01/2023/TT-BTPngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

389 Người đang Online

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 07 - 08/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị quán triệt có các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

...

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down