Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở

Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021đến năm 2025

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

      Thực hiện Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022, ngày 20/7/2022 tại trụ sở UBND huyện Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và công chức giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Tân Uyên có đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn.

Sáng ngày 07/7/2022, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo một số thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố.

Ngày 05/4/2022, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tổ chức công bố Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4485/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 10/9/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải; việc quản lý, sử dụng ngân sách năm 2019 - 2020. Ngày 01/10/2021 tại Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra, dự và chủ trì buổi công bố quyết định gồm có: ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh, cùng đoàn thanh tra theo quyết định số 95/QĐ-TTr, đại diện Sở Giao thông vận tải có ông Bùi Quang Vinh - Giám đốc sở cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở.

Chiều ngày 20/8/2021, tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 11/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn; việc quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí năm 2019, 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Ngày 10/6/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 409/TTr-NV1 về việc đề xuất nội dung xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2022 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

307 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down