Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu năm 2021

Thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2020

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KNTC VÀ PCTN

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật nước CHXHVN năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2020).

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).

Thực hiện Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Ngày 29/5/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận số 366/KL-TTr kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Ngày 08/5/2020, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã công bố Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTr ngày 28/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh về quản lý tài chính, ngân sách. Tham dự buổi công bố, có đồng chí Như Ngọc Cương - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 27/QĐ-TTr; Giám đốc Ban quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, kế toán Ban.

Ngày 12/4/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 193/TB-TTr về công khai kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 1358/UBND-TH ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc tiến hành thanh tra đột xuất đối với nội dung hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động ngành y tế.

Thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 12/6/2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 – 2017. Thời gian thanh tra 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

74 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh
Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtra-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này