Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/2021/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 1 22/03/2021
2 01/2021/TT-TTCP Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân 1 11/03/2021
3 159/2020/NĐ-CP Nghị định quy định quy chế quản lý người giữ chức danh, chứcvụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 5 31/12/2020
4 69/2020/QH14 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 13/11/2020
5 68/2020/QH14 Luật Cư trú 1 13/11/2020
6 130/2020/NĐ-CP Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 6 30/10/2020
7 124/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 25 19/10/2020
8 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động 1 20/11/2019
9 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng 7 01/07/2019
10 31/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo 10 10/04/2019
11 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 4 20/11/2018
12 03/2018/L-CTN Luật Tố cáo năm 2018 54 12/06/2018
13 39/2017/QĐ-UBND Quy định việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 24/08/2017
14 35/2017/QĐ-UBND Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 32 21/08/2017
15 07/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 14/07/2017
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này