Liên kết ứng dụng

Trang chủ Giới thiệu Danh bạ hộp thư

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THANH TRA LAI CHÂU 
(Ngày đăng :06/10/2014 9:41:55 SA)

 I. THANH TRA TỈNH LAI CHÂU

 

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, Thành phố Lai Châu.

 

Mã vùng: 0213.   Fax: 3878.622.   Email: ttt@laichau.gov.vn

 

Stt

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Văn phòng

3798.929

vp.ttt@laichau.gov.vn

2

Phòng Thanh tra , giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

3798.939

pttgqkntc1.ttt@laichau.gov.vn

3

Phòng Thanh tra , giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

3798.838

pttgqkntc2.ttt@laichau.gov.vn

4

Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

                 3877.735

pttpctn.ttt@laichau.gov.vn

5

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

3899.166

pgsktxlstt.ttt@laichau.gov.vn

 

II. THANH TRA SỞ, BAN, NGÀNH

 

   Stt

Đơn vị

           Số điện thoại

1

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

3877.516

2

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

3876.809

3

Thanh tra Sở Tài chính

3876.729

4

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

3876.960

5

Thanh tra Ban dân tộc

3877.688

6

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển NT

3877.692

7

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

3875.263

8

Thanh tra Sở Y tế

3790.280

9

Thanh tra Sở Lao động TBXH

3876.837

10

Thanh tra Sở Công thương

3798.822

11

Thanh tra Sở Nội vụ

3878.399

12

Thanh tra Sở Xây dựng

3790.570

13

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

3798.888

14

Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

3877.892

15

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

3876.541

16

Thanh tra Sở Tư pháp

3791.416

 

III. THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

Stt

                           Đơn vị

Số điện thoại

1

Thanh tra thành phố Lai Châu

3877.775

2

Thanh tra huyện Than Uyên

3784.123

3

Thanh tra huyện Tân Uyên

3786.393

4

Thanh tra huyện Tam Đường

3600.072

5

Thanh tra huyện Phong Thổ

3896.238

6

Thanh tra huyện Sìn Hồ

3870.133

7

Thanh tra huyện Nậm Nhùn

3910.848

8

Thanh tra huyện Mường Tè

3881.114

Tin liên quan

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THANH TRA LAI CHÂU (06/10/2014 9:41:55 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down