Liên kết ứng dụng

Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển ngành Thanh tra Lai Châu
(Ngày đăng :06/10/2014 9:34:24 SA)

 

 

          Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đây là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam. Việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt đã thể hiện quan điểm, tư tưởng coi trọng việc xây dựng chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân. Hoạt động thanh tra gắn liền với hoạt động quản lý Nhà nước, là phương tiện để kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc các cấp chính quyền, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xử lý các vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

 

          Quá trình thành lập và phát triển của ngành Thanh tra Lai Châu gắn liền sự nghiệp xây dựng, trưởng thành của Thanh tra Việt Nam và xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy nhà nước. Ngày 03/6/1970, Uỷ ban Hành chính tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 19/QĐ-UB thành lập Ban Thanh tra cấp tỉnh trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh. Từ khi thành lập, Ban Thanh tra luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham gia các hoạt động chống tiêu cực trên các lĩnh vực và các ngành trọng điểm, thanh tra kịp thời, thường xuyên việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giúp tỉnh giải quyết những khiếu kiện của nhân dân.

 

          Thực hiện Nghị quyết số 22, Quốc hội Khóa XI, ngày 01/01/2004 tỉnh Lai Châu (cũ) chia tách thành tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Khi mới chia tách, Thanh tra tỉnh Lai Châu có 03 phòng: Văn phòng Tổng hợp, Phòng Thanh tra kinh tế xã hội và Phòng Thanh tra xét khiếu nại, tố cáo với 07 cán bộ được điều động từ tỉnh cũ sang. Với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức toàn ngành, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã từng bước trưởng thành và phát triển cả về số lượng, chất lượng. Đến nay, đội ngũ công chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác, được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra, trong đó nhiều công chức được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của ngành, cơ quan, đơn vị. Tổ chức bộ máy có nhiều đổi mới, thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, Thanh tra tỉnh Lai Châu hiện có 05 chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2; Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

 

(Ảnh: Tập thể CBCC, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh Lai Châu)

          Ghi nhận những đóng góp của tập thể công chức ngành Thanh tra Lai Châu, Thanh tra tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2020. Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm: 2012, 2016, 2019; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014. Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm: 2013, 2019. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm: 2012, 2014, 2016, 2019. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, trong đó 01 tập thể phòng và 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

 

 

 

      

 

Tin liên quan

Lịch sử hình thành và phát triển ngành Thanh tra Lai Châu(06/10/2014 9:34:24 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down