Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022
(Ngày đăng :28/10/2022 4:27:02 CH)


Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Ngày 10/10/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Thời hạn xác minh 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định. Ngày 27/10/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Công bố Quyết định số 89/QĐ-TTr theo quy định.

Tham dự buổi công bố Quyết định xác minh có đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người được xác minh tại Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình Giao Thông, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường, Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lai Châu và Tổ xác minh theo Quyết định số 89/QĐ-TTr.

Sau khi nghe ông Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng - Tổ trưởng Tổ xác minh công bố Quyết định; Nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh (cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập); nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, thành viên Tổ xác minh; quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập. Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự thống nhất với nội dung tiến hành xác minh và đề nghị Thanh tra tỉnh cũng như Tổ xác minh hướng dẫn thêm việc kê khai tài sản, thu nhập cho các sở, ngành vì trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Lê Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ xác minh

Kết luận buổi công bố, đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có người được xác minh, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ tiến hành xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý./.

Tin liên quan

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Lai Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập(14/11/2022 10:09:26 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022(28/10/2022 3:46:58 CH)

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(28/10/2022 8:10:48 SA)

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down