Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Lai Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập
(Ngày đăng :06/11/2022 12:00:00 SA)


Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc mở lớp và cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.

Từ ngày 03/11 đến 04/11/2022, UBND huyện Tân Uyên đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cho 67 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã. Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Văn Tám - Trưởng phòng, Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 và đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lai Châu. Nội dung chủ yếu của lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tập chung vào 8 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân 2013; những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011; những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2011; quy trình, kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân; quy trình, kỹ năng xử lý đơn; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.

 

Đ/c Đỗ Văn Tám - Trưởng phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 - Thanh tra tỉnh Lai Châu

 

Tại lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các cán bộ, công chức, viên chức chủ yếu là Trưởng, phó, chuyên viên, viên chức phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tân Uyên; Chủ tịch, công chức UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu nắm được những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như quy trình, kỹ năng, trình tự, thủ tục giải quyết, những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tham mưu cấp ủy, chính quyền, thực thi nhiệm vụ công vụ trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND huyện, xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, cán bộ làm công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, nhất là hướng dẫn cụ thể về kê khai, tài sản thu nhập như: Tham mưu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập xây dựng kế hoạch; lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai; hướng dẫn việc kê khai cho người có nghĩa vụ kê khai; lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai cho các cơ quan, kiểm soát tài sản thu nhập; công khai bản kê khai, nhất là những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Tin liên quan

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Lai Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập(14/11/2022 10:09:26 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022(28/10/2022 3:46:58 CH)

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(28/10/2022 8:10:48 SA)

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down