Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
(Ngày đăng :17/01/2023 11:21:16 SA)


Theo Quyết định, đối tượng được xác minh là Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại 08/42 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý bao gồm các Sở, ngành, địa phương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu; Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu; Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên đã đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh. Tiêu trí lựa chọn người được xác mịnh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và trong thời gian 04 năm liền kề chưa được xác minh về tài sản, thu nhập. Trừ các trường hợp: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. Để đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Như vậy việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là nhằm mục đích đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đồng thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Tin liên quan

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Lai Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập(14/11/2022 10:09:26 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022(28/10/2022 3:46:58 CH)

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(28/10/2022 8:10:48 SA)

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 8:26:36 SA)

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 9:15:08 SA)

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về quy định thời hạn bảo quản tài liệu(27/02/2023 8:09:31 SA)

Nghị quyết 57/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.(27/02/2023 7:59:04 SA)

Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính(27/02/2023 7:56:03 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down