Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
(Ngày đăng :19/10/2020 3:34:09 CH)


(laichau.gov.vn)

Ngày 05/8/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Với mục tiêu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước có chung đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngày 15/10/2020 UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2294/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3890/BTTTT-TTĐN ngày 08/10/2020.

2. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ tại Quyết định trong hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị.

Thanh tra tỉnh đăng tải nội dung chi tiết của Quyết định 1191/QĐ-TTg tại đây:

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này