Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
(Ngày đăng :19/10/2020 2:49:38 CH)


(laichau.gov.vn)

Ngày 21/11/2019 Quốc hội khóa XIV thông qua ban hành Luật Thư viện số 46/2019/QH14. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với ngành Văn hóa và thư viện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc, đảm bảo cho người dân có điều kiện tiếp cận thư viện và tri thức tốt hơn, thực hiện việc học tập suốt đời thuận lợi ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Các hoạt động thư viện cũng sẽ đi sâu, đi sát với đời sống của người dân nhờ Luật. Luật thư viện gồm có  6 chương và 52 điều, đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện; nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động thư viện; kiện toàn, củng cố, chuẩn hóa thư viện công lập và khuyến khích phát triển thư viện ngoài công lập. Ngoài ra, Luật cũng sẽ giúp chuẩn hóa hoạt động thư viện, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thư viện số và đẩy mạnh liên thông thư viện.

Nội dung chi tiết của Luật thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đây:

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 của Quốc hội;

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ;

Thông tư số 05/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này