Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật nước CHXHVN năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :20/10/2020 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn)

Thực hiện Kế hoạch 1992/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai ngày pháp luật nước CHXHVN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 19/10/2020 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 740/KH-TTr triển khai ngày pháp luật nước CHXHVN năm 2020. Với mục đích đưa việc triền khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao động trong cơ quan, qua đó thực hiện lồng ghép có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng góp phần khơi dậy, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện phòng chống dịch covid - 19.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch được đăng tải tại đây:

Kế hoạch số 740/KH-TTr của Thanh tra tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này