Trang chủ Tin tức Văn bản chỉ đạo điều hành

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP
(Ngày đăng :18/09/2020 4:46:03 CH)


(laichau.gov.vn)

Thực hiện Văn bản số 1597/TTCP-KHTH ngày 16/9/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP.

Ngày 18/9/2020 Thanh tra tỉnh ban hành công văn số 669/TTr-VP đề nghị: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCp ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Văn bản tham ý kiến gửi về Thanh tra tỉnh (qua Văn phòng), trước ngày 01/10/2020

Thanh tra tỉnh cập nhật toàn văn dự thảo văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư, tại đây:

Dự thảo Thông tư;

Đề cương;

Biểu số liệu.

Phòng Nghiệp vụ 4

,

Tin liên quan

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định cập nhập CSDLQG về KNTC(11/09/2020 3:35:11 CH)

Định hướng chương trình thanh tra năm 2021(05/06/2020 2:49:29 CH)

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KNTC và PCTN (06/03/2019 9:58:14 SA)

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA NĂM 2019 (14/02/2019 3:36:25 CH)

Tin mới nhất

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA (22/10/2020 8:31:47 SA)

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (19/10/2020 3:33:54 CH)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)(19/10/2020 3:00:45 CH)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu(19/10/2020 2:52:46 CH)

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành(19/10/2020 2:49:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này