Trang chủ Tin tức Văn bản chỉ đạo điều hành

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định cập nhập CSDLQG về KNTC
(Ngày đăng :11/09/2020 3:36:33 CH)


(laichau.gov.vn) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 1929/UBND-TH, ngày 10/9/2020 về việc góp ý đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/9/2020 Thanh tra tỉnh ban hành công văn số 645/TTr-NV2 về việc đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định cập nhập Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia góp ý kiến vào dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhập, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo nội dung Công văn số 1548/TTCP-PC, ngày 08/9/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/9/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Tải công văn đề nghị tham gia ý kiến của Thanh tra tỉnh và Công văn 1548/TTCP-PC ngày 08/9/2020 của Thanh tra Chính phủ tại đây:

Công văn số 645/TTr-NV2 ngày 11/9/2020 của Thanh tra tỉnh;

Công văn 1548/TTCP-PC ngày 08/9/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Phòng Nghiệp vụ 4

,

Tin liên quan

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định cập nhập CSDLQG về KNTC(11/09/2020 3:35:11 CH)

Định hướng chương trình thanh tra năm 2021(05/06/2020 2:49:29 CH)

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KNTC và PCTN (06/03/2019 9:58:14 SA)

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA NĂM 2019 (14/02/2019 3:36:25 CH)

Tin mới nhất

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(03/12/2020 3:50:36 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

THANH TRA CHÍNH PHỦ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP THANH TRA” NĂM 2020(01/12/2020 11:06:42 SA)

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NGÀNH THANH TRA LAI CHÂU NĂM 2020(23/11/2020 10:02:50 SA)

THANH TRA TỈNH LAI CHÂU ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA(24/11/2020 8:14:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này