Trang chủ Tin tức Văn bản chỉ đạo điều hành

Định hướng chương trình thanh tra năm 2021
(Ngày đăng :05/06/2020 2:49:56 CH)


(laichau.gov.vn)

          Thực hiện văn bản số 821/TTCP-KHTH ngày 01/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021.

          Ngày 05/6/2020 Thanh tra tỉnh ban hành công văn số 376/TTr-NV1 về việc đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021. Để có cơ sở tổng hợp, đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 gửi Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về thanh tra, yêu cầu công tác quản lý để đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021.

         Việc đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 phải có trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, cụ thể, đề xuất nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng (nếu thấy cần thiết). Định hướng thanh tra phải gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực thi chính sách pháp luật trên các lĩnh vực. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh tập trung đề xuất định hướng chương trình thanh tra theo nội dung thanh tra chuyên đề, lĩnh vực.

       Văn bản đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/6/2020 (file mềm gửi vào địa chỉ mail công vụ: pttgqkntc1.ttt@laichau.gov.vn). Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./.

     Nội dung chi tiết văn bản định hướng của Thanh tra Chính phủ được cập nhật, đăng tải tại đây:

   - Văn bản số 821/TTCP-KHTH ngày 01/6/2020 của Thanh tra Chính phủ;

 

,

Tin liên quan

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định cập nhập CSDLQG về KNTC(11/09/2020 3:35:11 CH)

Định hướng chương trình thanh tra năm 2021(05/06/2020 2:49:29 CH)

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KNTC và PCTN (06/03/2019 9:58:14 SA)

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA NĂM 2019 (14/02/2019 3:36:25 CH)

Tin mới nhất

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA (22/10/2020 8:31:47 SA)

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (19/10/2020 3:33:54 CH)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)(19/10/2020 3:00:45 CH)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu(19/10/2020 2:52:46 CH)

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành(19/10/2020 2:49:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này