Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :19/10/2020 2:52:55 CH)


(laichau.gov.vn)

Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; số lượng, mức phụ cấp các chức danh khác ở thôn bản, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố; Các chức danh khác (theo văn bản chuyên ngành) ở thôn, bản, tổ dân phố bao gồm: Công an viên ở thôn, bản; Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; Tổ Phó tổ bảo vệ dân phố; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố; Thôn đội trưởng; nhân viên y tế thôn, bản; Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thanh tra tỉnh cập nhật chi tiết nội dung của Nghị quyết tại đây:

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu.

 

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu năm 2021(06/11/2020 4:31:57 CH)

Thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2020(02/11/2020 10:53:49 SA)

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KNTC VÀ PCTN (22/10/2020 8:31:47 SA)

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật nước CHXHVN năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu (05/11/2020 4:33:48 CH)

Tin mới nhất

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NGÀNH THANH TRA LAI CHÂU NĂM 2020(23/11/2020 10:02:50 SA)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu năm 2021(06/11/2020 4:31:57 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu (05/11/2020 2:09:45 CH)

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021(05/11/2020 11:10:16 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này