Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)
(Ngày đăng :01/12/2020 9:30:32 CH)


(laichau.gov.vn) Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021). Luật quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên. Luật thanh niên áp dụng đối với thanh niên; cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân.

Ngày 30/11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2756/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Thanh niên (theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên). Với mục đích, yêu cầu: Xác định cụ thể thời gian và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh. Phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên và thanh niên nông thôn, đô thị, được quán triệt, phổ biến. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai Luật.

Thanh tra tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung của Luật Thanh niên tại đây:

Luật thanh niên 57/2020/QH14 của Quốc hội ngày 16/6/2020.

Tin liên quan

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Tin mới nhất

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu(03/03/2021 10:38:26 SA)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu(02/02/2021 2:08:50 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này