Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
(Ngày đăng :19/06/2019 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra; đồng chí Lê Ngọc Thiều, Trưởng khoa Nghiệp vụ thanh tra, Trường Cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ, cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, công chức ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu…

(Toàn cảnh Hội nghị)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN là nhiệm vụ hết sức quan trọng; tại Hội nghị này sẽ truyền đạt cho các học viên những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 và những quy định chung và điểm mới so với Luật PCTN năm 2005; những nội dung liên quan đến kỹ năng, kinh nghiệm tiếp công dân, giải quyết KN, TC, những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và liên quan đến quy định mới…

(Đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị)

Hội nghị sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 9-21/6/2019.

Tin liên quan

Hướng dẫn thực hiện chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)(01/11/2019 9:29:15 SA)

Tập huấn công tác tiếp công, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách; thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ(01/11/2019 2:18:00 CH)

Thông báo công khai nội dung thanh tra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lai Châu(01/11/2019 11:05:15 SA)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thông mới tại huyện Sìn Hồ năm 2017-2018(01/11/2019 11:10:28 SA)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thông mới tại UBND huyện Mường Tè(01/11/2019 11:13:46 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)(01/11/2019 9:29:15 SA)

Tập huấn công tác tiếp công, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách; thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ(01/11/2019 2:18:00 CH)

Thông báo công khai nội dung thanh tra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lai Châu(01/11/2019 11:05:15 SA)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thông mới tại huyện Sìn Hồ năm 2017-2018(01/11/2019 11:10:28 SA)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thông mới tại UBND huyện Mường Tè(01/11/2019 11:13:46 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này