Trang chủ Tin tức Tiếp Công dân, Khiếu nại, tố cáo

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(Ngày đăng :03/12/2020 4:10:50 CH)


Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2812/UBND-TH về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của  Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của  dân; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Nghị quyết liên tịch  số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 08/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số  2237/KH-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài; đối với các vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ trở thành “điểm nóng” cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để tiếp, đối thoại ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất việc công dân kéo về Thủ đô Hà Nội để khiếu kiện trong thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra các kỳ họp Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Giao UBND thành phố Lai Châu tập trung các biện pháp cần thiết để giải quyết dứt điểm 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Nội dung chi tiết Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được đăng tải tại đây:

Công văn số 2812/UBND-TH ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Tăng cường công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(26/10/2022 11:26:45 SA)

Tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.(25/01/2022 9:11:00 SA)

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu.(23/08/2021 2:23:15 CH)

Quyết định phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Lai Châu(18/03/2021 4:35:12 CH)

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(03/12/2020 3:50:36 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về quy định thời hạn bảo quản tài liệu(27/02/2023 8:09:31 SA)

Nghị quyết 57/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.(27/02/2023 7:59:04 SA)

Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính(27/02/2023 7:56:03 SA)

Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/02/2023 4:46:25 CH)

Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND, về việc Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/02/2023 4:44:05 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down