Trang chủ Tin tức Thanh tra

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :02/02/2021 2:09:46 CH)


(laichau.gov.vn)


 Ngày 13/01/2021, Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kết luận thanh tra số 20/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Nậm Nhùn. Thực hiện quy định tại Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Ngày 02/02/2021 Thanh tra tỉnh Lai Châu đã ban hành Thông báo số 74/TB-TTr về công khai nội dung kết luận thanh tra số 20/KL-TTr ngày 13/01/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Nội dung chi tiết của Thông báo được đăng tải, cập nhật tại đây:

Thông báo số 74/TB-TTr ngày 02/02/2021.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu(03/03/2021 10:38:26 SA)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu(02/02/2021 2:08:50 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu (05/11/2020 2:09:45 CH)

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021(05/11/2020 11:10:16 SA)

Tin mới nhất

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu(03/03/2021 10:38:26 SA)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu(02/02/2021 2:08:50 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này