Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Thanh tra

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023
(Ngày đăng :14/06/2022 10:21:11 SA)


Ngày 13/6/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 416/TTr-NV1 đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về thanh tra, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và yêu cầu về công tác quản lý nhà nước tại địa phương để đề xuất nội dung chương trình thanh tra năm 2023. 

Văn bản đề xuất nội dung chương trình thanh tra năm 2023, các đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2022.

Thanh tra tỉnh đăng tải văn bản tại đây:

Công văn số 416/TTr-NV1

Công văn số 878/TTCP-KHTH

Tin liên quan

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra(15/06/2023 10:19:34 SA)

Đề xuất nội dung xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2024(12/06/2023 9:07:27 SA)

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Uyên(09/11/2022 4:01:27 CH)

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

Tin mới nhất

Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15(25/08/2023 10:57:19 SA)

Luật giá số 16/2023/QH15(25/08/2023 10:49:18 SA)

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15(25/08/2023 10:42:08 SA)

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí trongthực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu(25/08/2023 10:25:15 SA)

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu(25/08/2023 10:21:23 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down