Trang chủ Tin tức Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
(Ngày đăng :05/04/2022 12:00:00 SA)


Ngày 05/4/2022, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tổ chức công bố Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; cùng dự có ông Vũ Văn Quý - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Lai Châu, công chức tham mưu tổng hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên Đoàn thanh tra.

Ông Mai Ngọc Thành, Thanh tra viên chính, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu, thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo đó thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, thời kỳ thanh tra từ năm 2010-2021. Giao ông Vũ Văn Quý - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra, giúp Chánh Thanh tra tỉnh xử lý hoặc trình Chánh Thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch năm 2022 được tỉnh phê duyệt, với tính chất cuộc thanh tra tương đối phức tạp, thời kỳ thanh tra dài, đối tượng thanh tra nhiều và yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, phải bám sát kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật trong quá trình thanh tra.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị có liên quan khẩn trương bàn giao hồ sơ, tài liệu theo kế hoạch của Đoàn thanh tra; cử một đầu mối để Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi trong thời gian thanh tra, khi Đoàn thanh tra thực hiện việc xác minh, kiểm tra đối chiếu các nội dung thanh tra tại đơn vị đề nghị cử người có thẩm quyền làm việc với Đoàn thanh tra và giải trình những nội dung có liên quan nội dung thanh tra./.

Tin liên quan

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022(07/07/2022 4:23:31 CH)

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023(13/06/2022 4:15:09 CH)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(06/04/2022 3:08:29 CH)

Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp nhà nước (21/01/2022 9:20:56 SA)

Tin mới nhất

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 3:01:24 CH)

Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các CT MTQG, giữa các CT MTQG và các CT, dự án khác GĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 2:54:09 CH)

Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025(03/10/2022 2:58:47 CH)

Tuyên tuyền, phổ biến Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(03/10/2022 2:43:51 CH)

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu(03/10/2022 2:25:01 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down