Trang chủ Tin tức Đảng, đoàn thể

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
(Ngày đăng :09/06/2021 12:00:00 SA)


Trong 02 ngày 07 - 08/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị quán triệt có các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

Tại Hội nghị, đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 chuyên đề của văn kiện Đại hội, gồm: (1) Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; (3) Những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025; (4) Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất thiết thực và ý nghĩa, giúp cho đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình hành động, kế hoạch nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế cơ quan. Ngay sau Hội nghị, đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên, quần chúng trong Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Chi bộ để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin liên quan

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(09/06/2021 4:23:11 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(16/07/2020 4:58:07 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2016(10/01/2017 3:05:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng năm 2016(13/12/2016 4:36:28 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/12/2022 10:58:33 SA)

Thông tư số 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ(24/12/2022 10:46:06 SA)

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ(24/12/2022 10:29:50 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down