Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020
(Ngày đăng :19/08/2020 8:57:51 SA)


(laichau.gov.vn) Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đạt 65,53 điểm (tương ứng 81,91%) xếp loại tốt và đứng thứ nhất trong số các đơn vị đặc thù có thang điểm chuẩn dưới 100. Tuy nhiên, qua phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: nội dung cải cách hành chính chưa được đánh giá, kiểm điểm thường xuyên trong các cuộc họp giao ban định kỳ; thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao có việc còn chậm; tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý chưa kịp thời; theo dõi, tiếp nhận thủ tục hành chính chưa đảm bảo theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo trên một số lĩnh vực còn chậm về thời gian hoặc chưa đảm bảo nội dung theo hướng dẫn.

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 536/TTr-NV4, ngày 30/7/2020 chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với khắc phục hạn chế khuyết điểm và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lai Châu năm 2020. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Về công tác chỉ đạo điều hành:

+ Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, trưởng phòng các phòng trực thuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. Thực hiện nghiêm túc quy định chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính, báo cáo tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính theo quy định của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

+ Tham mưu theo dõi việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của tập thể lãnh đạo năm 2019 theo Kế hoạch số 413/KH-TTr ngày 16/6/2020 của Thanh tra tỉnh. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng thời hạn được giao. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong các cuộc họp giao ban định kỳ.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh đảm bảo về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi cao.

+ Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thường xuyên cập nhật, rà soát, xử lý và báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Sở Tư pháp

- Cải cách thủ tục hành chính:

+ Tập trung rà soát thủ tục hành chính, kịp thời xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

+ Thường xuyên cập nhật quyết định công bố thủ tục hành chính của Thanh tra Chính phủ để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của tỉnh và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Thanh tra tỉnh đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

+ Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng công chức theo phân cấp quản lý, tiến hành rà soát, thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

+ Rà soát bản mô tả, danh mục và khung năng lực từng vị trí việc làm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ.

Ngoài ra, Văn phòng và các phòng nghiệp vụ tiếp tục duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách tài chính công, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính theo lộ trình và kế hoạch của tỉnh, cơ quan.

Chánh Thanh tra tỉnh giao Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chủ trì, phối hợp với các phòng thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện theo quy định./.

Phòng Nghiệp vụ 4

,

Tin liên quan

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020(19/08/2020 8:57:22 SA)

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(14/04/2020 11:47:20 SA)

Tin mới nhất

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu(03/03/2021 10:38:26 SA)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu(02/02/2021 2:08:50 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này