Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :11/12/2020 9:20:38 SA)


(laichau.gov.vn)

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý KTCK Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nội dung cơ bản như sau:

Phụ lục 01. Thang điểm đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các sở, ban, ngành: Sửa đổi 26 tiêu chí/tiêu chí thành phần và bổ sung 05 tiêu chí/tiêu chí thành phần, bãi bỏ 01 tiêu chí thành phần.

Phụ lục 02. Thang điểm đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các huyện, Thành phố: Sửa đổi 27 tiêu chí/tiêu chí thành phần và bổ sung 06 tiêu chí/tiêu chí thành phần, bãi bỏ 01 tiêu chí thành phần.

Phụ lục 03. Thang điểm đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các xã, phường, thị trấn: Sửa đổi 09 tiêu chí/tiêu chí thành phần và bổ sung 03 tiêu chí/tiêu chí thành phần.

Thanh tra tỉnh đăng tải Quyết định tại đây:

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020(19/08/2020 8:57:22 SA)

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(14/04/2020 11:47:20 SA)

Tin mới nhất

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu(03/03/2021 10:38:26 SA)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu(02/02/2021 2:08:50 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này