Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Tin hoạt động

Đại hội thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ V (2020 - 2025)
(Ngày đăng :02/11/2020 12:00:00 SA)


Sáng ngày (01/11), Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ V (2020 - 2025). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội tại điểm cầu Than tra Chính phủ còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành.

Dự Đại hội tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, có đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Như Ngọc Cương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo thanh tra một số sở, ngành, huyện và các cá nhân là điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Lai Châu.

 

 Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Theo Báo cáo trình bày tại Đại hội, 05 năm qua (2016 - 2020), công tác lãnh, chỉ đạo phong trào thi đua trong Ngành Thanh tra đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Nội dung các phong trào đi đua luôn được Thanh tra Chính phủ chú trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành Thanh tra. Phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được chú trọng đổi mới, thi đua không chỉ tập trung trong việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mà còn được tổ chức đa dạng như các buổi tọa đàm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm việc trong từng Cụm, Khối thi đua. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đặc biệt chú trọng, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu là phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo tinh thần của Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành Thanh tra. Trong công tác thanh tra, Ngành Thanh tra chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Qua thanh tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung như công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại được quan tâm, tiến hành công khai, minh bạch và dân chủ; việc hoàn thiện thể chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; đã tập trung thúc đẩy, đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc... Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, nhất là trong việc tham mưu triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp của của Nhà nước về công tác này. Hệ thống thể chế, chính sách được hoàn thiện hơn; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Cùng với các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2019, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế, Việt Nam được 37/100 điểm (năm 2009 được 2,7/10 điểm) xếp thứ 96/180 quốc gia, tăng 24 bậc (năm 2009 xếp 120/180 quốc gia).

Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua (2016 - 2020), Đảng và Nhà nước đã khen thưởng trên 200 lượt tập thể và cá nhân Huân chương Lao động các loại, Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc... Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng thưởng: Cờ thi đua xuất sắc cho 77 lượt đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Bằng khen thành tích công tác toàn diện, thành tích công tác theo chuyên đề cho 1.128 lượt tập thể (lớn, nhỏ) và cá nhân trong toàn ngành Thanh tra có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Đối với ngành Thanh tra Lai Châu, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi trong toàn ngành, đã phát huy có hiệu quả trên các mặt công tác. Nội dung các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua các phong trào thi đua, đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả: Thanh tra tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2020; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm: 2016, 2019; Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm: 2016, 2019.

Tại Đại hội, các báo cáo tham luận tập trung đề xuất các giải pháp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Ngành Thanh tra, những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác giám sát, xử lý sau thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện nghiêm Luật Thi đua Khen thưởng; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình để phục vụ tốt Nhân dân; tăng cường thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thanh tra viên trong Ngành Thanh tra để tạo ra những đột phá mới trong ngành; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngành Thanh tra Việt Nam; Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho 58 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị được giao./

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Hội thảo xin ý kiến về phương án điều tra và mẫu phiếu điều tra Đề tài khoa học “Cải thiện Chỉ số chi phí không chính thức trên địa bàn tỉnh Lai Châu” (23/03/2022 11:13:20 SA)

THANH TRA TỈNH LAI CHÂU ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA(24/11/2020 8:14:43 SA)

Hội nghị gặp mặt, chia tay đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh nghỉ hưu theo chế độ(02/11/2020 4:25:01 CH)

Đại hội thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ V (2020 - 2025)(02/11/2020 4:43:45 CH)

Thanh tra tỉnh Lai Châu đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ(28/07/2020 4:11:47 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down