Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Tiếp Công dân, Khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
(Ngày đăng :25/01/2022 12:00:00 SA)


Nhằm tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự trước, trong và sau tết. Ngày 21/01/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 55/TTr-NV2 về việc tổ chức tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

Theo đó, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 08/6/2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1631/UBND-TH ngày 11/8/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

2. Tổ chức tốt việc tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động để công dân hiểu, thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

3. Tập trung rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tế, có tính khả thi, nhất là hạn chế tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự trước, trong và sau Tết./.

Tin liên quan

Tăng cường công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(26/10/2022 11:26:45 SA)

Tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.(25/01/2022 9:11:00 SA)

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu.(23/08/2021 2:23:15 CH)

Quyết định phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Lai Châu(18/03/2021 4:35:12 CH)

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(03/12/2020 3:50:36 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down