Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Thanh tra

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Uyên
(Ngày đăng :09/11/2022 4:01:46 CH)


Ngày 01/11/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 826/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Tân Uyên. 

Thực hiện quy định tại Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Ngày 08/11/2022 đoàn thanh tra theo Quyết định số 71/QĐ-TTr ngày 11/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại trụ sở UBND huyện Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị công bố Kết luận thanh tra, tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Tân Uyên có đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và UBND xã Mường Khoa, UBND xã Hố Mít.

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 826/KL-TTr ngày 01/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Thay mặt UBND huyện Tân Uyên ông Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc tiếp thu, chấp hành tốt những kiến nghị, biện pháp xử lý đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 826/KL-TTr ngày 01/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Niêm yết công khai Kết luận thanh tra và ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kết luận thanh tra; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, khắc phục những tồn tại, hạn chế và kịp thời chấn chỉnh, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Uyên(09/11/2022 4:01:27 CH)

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022(07/07/2022 4:23:31 CH)

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023(13/06/2022 4:15:09 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down