Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Thanh tra

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.
(Ngày đăng :22/07/2022 11:12:49 SA)


      Thực hiện Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022, ngày 20/7/2022 tại trụ sở UBND huyện Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và công chức giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Tân Uyên có đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn.

       Theo Quyết định số 71/QĐ-TTr ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thời ký thanh tra 02 năm (2020 - 2021). Thời hạn thanh tra 35 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

      Tại hội nghị, ông Vũ Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 71/QĐ-TTr ngày 11/7/2022 và Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 13/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được thanh tra và thông báo chương trình kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quyết định thanh tra, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch năm 2022, đồng chí yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra, không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của các đơn vị. Đồng chí yêu cầu đơn vị sớm bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Đoàn Thanh tra, đề nghị cử người có thẩm quyền làm việc với Đoàn thanh tra và giải trình những nội dung có liên quan nội dung thanh tra khi Đoàn thanh tra thực hiện việc xác minh, kiểm tra đối chiếu tại đơn vị.

       Thay mặt UBND huyện Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Thanh Văn, Chủ tịch UBND huyện nhất trí toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh Thanh tra, yêu cầu các phòng ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra. Đồng thời, đồng chí mong rằng qua công tác thanh tra sẽ giúp cho địa phương nắm bắt được những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Uyên(09/11/2022 4:01:27 CH)

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022(07/07/2022 4:23:31 CH)

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023(13/06/2022 4:15:09 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down