Trang chủ Tin tức Thanh tra

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :21/07/2020 4:31:45 CH)


(laichau.gov.vn)

         Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu.

        Ngày 20/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

        1. Điều chỉnh giảm 41 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó:

        - 06 cuộc thanh tra liên ngành; 04 cuộc kiểm tra liên ngành; 17 cuộc thanh tra, 13 cuộc kiểm tra đối với 87 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020

        - Ghép 02 cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại 07 doanh nghiệp thành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH số 10 Lai Châu và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường.

        2. Giảm 01 đối tượng thanh tra (Doanh nghiệp tư nhân Đức Hạnh) tại cuộc thanh tra: Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện.

        Nội dung chi tiết của Quyết định (kèm danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp giảm năm 2020) được đăng tải tại đây:

       - Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh.

       - Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp giảm năm 2020.

Phòng NV4

,

Tin liên quan

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý ngân sách tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu(07/09/2020 2:21:46 CH)

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/07/2020 4:31:32 CH)

Thông báo công khai kết luận thanh tra diện rộng(12/06/2020 4:32:29 CH)

Công bố quyết định thanh tra tại Ban QLTT Hành chính - Chính trị tỉnh(13/05/2020 9:12:10 SA)

Thông báo công khai kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu(01/11/2019 11:21:39 SA)

Tin mới nhất

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).(25/09/2020 4:23:24 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)(25/09/2020 11:15:45 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh(21/09/2020 11:12:23 SA)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này