Trang chủ Tin tức Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
(Ngày đăng :05/04/2022 12:00:00 SA)


Ngày 05/4/2022, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tổ chức công bố Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; cùng dự có ông Vũ Văn Quý - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Lai Châu, công chức tham mưu tổng hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên Đoàn thanh tra.

Ông Mai Ngọc Thành, Thanh tra viên chính, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu, thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo đó thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, thời kỳ thanh tra từ năm 2010-2021. Giao ông Vũ Văn Quý - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra, giúp Chánh Thanh tra tỉnh xử lý hoặc trình Chánh Thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch năm 2022 được tỉnh phê duyệt, với tính chất cuộc thanh tra tương đối phức tạp, thời kỳ thanh tra dài, đối tượng thanh tra nhiều và yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, phải bám sát kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật trong quá trình thanh tra.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị có liên quan khẩn trương bàn giao hồ sơ, tài liệu theo kế hoạch của Đoàn thanh tra; cử một đầu mối để Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi trong thời gian thanh tra, khi Đoàn thanh tra thực hiện việc xác minh, kiểm tra đối chiếu các nội dung thanh tra tại đơn vị đề nghị cử người có thẩm quyền làm việc với Đoàn thanh tra và giải trình những nội dung có liên quan nội dung thanh tra./.

Tin liên quan

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022(07/07/2022 4:23:31 CH)

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023(13/06/2022 4:15:09 CH)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(06/04/2022 3:08:29 CH)

Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp nhà nước (21/01/2022 9:20:56 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down