Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” của Thủ tướng Chính phủ
(Ngày đăng :04/05/2022 4:05:14 CH)


Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. 

Ngày 29/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1414/UBND-TH về việc triển khai Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình biết và thực hiện.

2. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

3. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án.

Thanh tra tỉnh đăng tải nội dung chi tiết của Quyết định phê duyệt Đề án tại đây:

Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Tin liên quan

THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC CÔNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025.(29/07/2022 10:16:58 SA)

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022(21/07/2022 1:38:56 CH)

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” của Thủ tướng Chính phủ (04/05/2022 2:29:05 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lai Châu(27/01/2022 9:32:13 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.(21/01/2022 10:03:35 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down