Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
(Ngày đăng :17/01/2023 11:21:16 SA)


Theo Quyết định, đối tượng được xác minh là Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại 08/42 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý bao gồm các Sở, ngành, địa phương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu; Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu; Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên đã đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh. Tiêu trí lựa chọn người được xác mịnh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và trong thời gian 04 năm liền kề chưa được xác minh về tài sản, thu nhập. Trừ các trường hợp: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. Để đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Như vậy việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là nhằm mục đích đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đồng thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Tin liên quan

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Lai Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập(14/11/2022 10:09:26 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022(28/10/2022 3:46:58 CH)

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(28/10/2022 8:10:48 SA)

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down