Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :27/01/2022 9:34:05 SA)


Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ngày 24/01/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-TTr về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022: về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; công tác tham mưu quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt để phòng ngừa tham nhũng; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng).

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 60/KH-TTr.

Tin liên quan

THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC CÔNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025.(29/07/2022 10:16:58 SA)

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022(21/07/2022 1:38:56 CH)

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” của Thủ tướng Chính phủ (04/05/2022 2:29:05 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lai Châu(27/01/2022 9:32:13 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.(21/01/2022 10:03:35 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down