Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Đảng, đoàn thể

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
(Ngày đăng :09/06/2021 12:00:00 SA)


Trong 02 ngày 07 - 08/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị quán triệt có các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

Tại Hội nghị, đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 chuyên đề của văn kiện Đại hội, gồm: (1) Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; (3) Những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025; (4) Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất thiết thực và ý nghĩa, giúp cho đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình hành động, kế hoạch nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế cơ quan. Ngay sau Hội nghị, đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên, quần chúng trong Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Chi bộ để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin liên quan

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(09/06/2021 4:23:11 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(16/07/2020 4:58:07 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2016(10/01/2017 3:05:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng năm 2016(13/12/2016 4:36:28 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down