Trang chủ Tin tức Đảng, đoàn thể

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017
(Ngày đăng :26/01/2018 12:00:00 SA)


Chiều ngày 26/1, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017. Chủ trì Hội nghị  đồng chí Võ Thị Thiệp - Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh, đồng chí nguyễn Bá Thắng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở,  tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Thanh tra tỉnh đã triển khai hoàn thành 11/11 cuộc thanh theo kế hoạch (đạt 100%), ban hành kết luận 13 cuộc (có 02 cuộc năm 2016 chuyển sang), phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 5.772,97 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.884,8 triệu đồng (đã thu 2.717,64 triệu đồng, đạt 94,2%); giảm trừ qua thanh toán, quyết toán 2.888,17 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính 40 tập thể, 29 cá nhân; tiếp 08 lượt công dân với 04 người; tiếp nhận và xử lý đúng hạn 43 đơn; tham mưu UBND tỉnh giải quyết, xử lý 06 vụ việc khiếu kiện; 31 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: tăng cường thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.... Kết quả trong năm 2017, Thanh tra tỉnh hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra trong Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 (hoàn thành 100% kế hoạch). Kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động có 30/32 người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 94 %.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Thị Thiệp - Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới cần bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ để xây dựng và phê duyệt chương trình công tác năm 2018 của cơ quan đảm bảo đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện. Trên cơ sở đó, các phòng và từng công chức trong cơ quan xây dựng kế hoạch công tác của phòng, cá nhân bám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để tập trung triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cơ quan, đơn vị. Đồng thời, biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành năm 2018.

Tại Hội nghị này đồng chí Võ Thị Thiệp - Chánh thanh tra tỉnh đã trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra” cho 03 công chức đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam. Tặng giấy khen cho 02 tập thể phòng và 07 cá nhân công chức, người lao động trong cơ quan. Cũng trong dịp này, đồng chí Võ Thị Thiệp - Chánh thanh tra tỉnh đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lương Xuân Điểm - Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra nghỉ hưu từ ngày 01/02/2018./.

Tin liên quan

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(09/06/2021 4:23:11 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(16/07/2020 4:58:07 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2016(10/01/2017 3:05:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng năm 2016(13/12/2016 4:36:28 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/12/2022 10:58:33 SA)

Thông tư số 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ(24/12/2022 10:46:06 SA)

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ(24/12/2022 10:29:50 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down