Trang chủ Tin tức Đảng, đoàn thể

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017
(Ngày đăng :26/01/2018 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Chiều ngày 26/1, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017. Chủ trì Hội nghị  đồng chí Võ Thị Thiệp - Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh, đồng chí nguyễn Bá Thắng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở,  tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Thanh tra tỉnh đã triển khai hoàn thành 11/11 cuộc thanh theo kế hoạch (đạt 100%), ban hành kết luận 13 cuộc (có 02 cuộc năm 2016 chuyển sang), phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 5.772,97 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.884,8 triệu đồng (đã thu 2.717,64 triệu đồng, đạt 94,2%); giảm trừ qua thanh toán, quyết toán 2.888,17 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính 40 tập thể, 29 cá nhân; tiếp 08 lượt công dân với 04 người; tiếp nhận và xử lý đúng hạn 43 đơn; tham mưu UBND tỉnh giải quyết, xử lý 06 vụ việc khiếu kiện; 31 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: tăng cường thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.... Kết quả trong năm 2017, Thanh tra tỉnh hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra trong Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 (hoàn thành 100% kế hoạch). Kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động có 30/32 người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 94 %.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Thị Thiệp - Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới cần bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ để xây dựng và phê duyệt chương trình công tác năm 2018 của cơ quan đảm bảo đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện. Trên cơ sở đó, các phòng và từng công chức trong cơ quan xây dựng kế hoạch công tác của phòng, cá nhân bám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để tập trung triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cơ quan, đơn vị. Đồng thời, biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành năm 2018.

Tại Hội nghị này đồng chí Võ Thị Thiệp - Chánh thanh tra tỉnh đã trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra” cho 03 công chức đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam. Tặng giấy khen cho 02 tập thể phòng và 07 cá nhân công chức, người lao động trong cơ quan. Cũng trong dịp này, đồng chí Võ Thị Thiệp - Chánh thanh tra tỉnh đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lương Xuân Điểm - Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra nghỉ hưu từ ngày 01/02/2018./.

Tin liên quan

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(16/07/2020 4:58:07 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2016(10/01/2017 3:05:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng năm 2016(13/12/2016 4:36:28 CH)

Chi đoàn thanh niên Thanh tra tỉnh tổng kết công tác năm 2016(13/12/2016 4:35:33 CH)

Tin mới nhất

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).(25/09/2020 4:23:24 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)(25/09/2020 11:15:45 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh(21/09/2020 11:12:23 SA)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này