Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Đảng, đoàn thể

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
(Ngày đăng :15/05/2020 12:00:00 SA)


Ngày 11/5, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và đạt được những kết quả quan trọng, 06/08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, Chi bộ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đội ngũ đảng viên, công chức có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc; công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng, đã kết nạp 05 đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục đẩy mạnh, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. 

Bên cạnh đó, Cấp ủy chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chương trình kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm về kinh tế, đồng thời kiến nghị về cơ chế, chính sách nhằm chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong quản lý, kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân có vi phạm; kịp thời xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.Chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh,lãnh đạo chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo”, biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tổ chức đánh giá bộ chỉ số tham nhũng cấp tỉnh, phối hợp biên soạn “Tài liệu phòng, chống tham nhũng sử dụng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, tổ chức triển khai, đánh giá kết quả kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy định.

Đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Thanh tra tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, tiếp tục quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, xây dựng tổ chức đoàn thể gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tham luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tham giađóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Chi ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025: 100% đảng viên, công chức trong cơ quan được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đã được phê duyệt;phấn đấu kết nạp từ 02 đảng viên trở lên; hằng năm thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 01 Đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 01 Đảng viên; lãnh đạo tổ chức Công đoàn hàng năm đạt vững mạnh và Chi hội Luật gia hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Phòng NV4

,

Tin liên quan

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(09/06/2021 4:23:11 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(16/07/2020 4:58:07 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2016(10/01/2017 3:05:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng năm 2016(13/12/2016 4:36:28 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down