Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :30/06/2022 9:55:28 SA)


Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2212/UBND-KSTT về việc tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC khi được luật giao, bảo đảm chỉ ban hành những TTHC, bộ phận TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC nhằm phát hiện những TTHC không cần thiết, không hợp lý gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình giải quyết TTHC qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia, những tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến trong thực hiện TTHC bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2. Các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính của ngành, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách các TTHC có liên quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh;...

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc, thực hiện giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, tiếp công dân...cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng; ...

4. Văn phòng UBND tỉnh

Tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả: Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định;...

Nội dung chi tiết của Công văn tại đây: 

Công văn số 2212/UBND-KSTT

Tin liên quan

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023(16/11/2022 2:02:41 CH)

Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu (18/08/2022 11:25:45 SA)

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu(18/08/2022 10:11:00 SA)

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu(30/06/2022 9:54:53 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.(06/04/2022 2:41:54 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/12/2022 10:58:33 SA)

Thông tư số 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ(24/12/2022 10:46:06 SA)

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ(24/12/2022 10:29:50 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down