Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :18/08/2022 4:45:07 CH)


Thực hiện Quyết định số 193/QĐ -TTCP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 194/QĐ -TTCP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu.Theo đó, UBND tỉnh công bố 06 danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu, gồm:

1. Lĩnh vực tiếp công dân

- Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh;

- Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện;

- Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã.

2. Lĩnh vực xử lý đơn

- Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh;

- Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện;

- Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã.

Nội dung chi tiết của Quyết định tại đây:

Quyết định số 560/QĐ-UBND;

Phụ lục danh mục TTHC (kèm theo).

 

Tin liên quan

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 8:26:36 SA)

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 9:15:08 SA)

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023(16/11/2022 2:02:41 CH)

Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu (18/08/2022 11:25:45 SA)

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu(18/08/2022 10:11:00 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down