Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra tỉnh Lai Châu năm 2022
(Ngày đăng :23/03/2022 4:44:46 CH)


Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 02/3/2022 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-TTr về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra tỉnh năm 2022.

Kế hoạch đề ra mục tiêu nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của công chức, người lao động trong công tác thi hành pháp luật; đảm bảo việc tổ chức thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Yêu cầu của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo; xác định rõ nội dung, hoạt động theo dõi, thời gian hoàn thành, phạm vi trách nhiệm của các phòng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nhiệm vụ hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gồm: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật; lựa chọn lĩnh vực trọng tâm theo dõi; tiếp nhận và xử lý thu thập thông tin; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; phối hợp tham gia điều tra khảo sát; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 148/KH-TTr của Thanh tra tỉnh.

Tin liên quan

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu(30/06/2022 9:54:53 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.(06/04/2022 2:41:54 CH)

Kế hoạch nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2022 của Thanh tra tỉnh(25/03/2022 9:38:49 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra tỉnh Lai Châu năm 2022(23/03/2022 4:39:13 CH)

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Thanh tra tỉnh năm 2022(23/03/2022 4:42:55 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down