Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2019
(Ngày đăng :01/01/2019 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn) Nhằm kịp thời cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 768/KH-TTr ngày 04/12/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

 

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, Thanh tra tỉnh đã đặt ra 05 mục tiêu gồm:

- Kịp thời cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động.

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, trong đó 100% các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hệ thống hóa; 100% các thủ tục hành chính được rà soát, cập nhật, công bố, công khai theo quy định.

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Đồng thời xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động và kinh phí, trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Toàn văn Kế hoạch 768/KH-TTr tại đây.

Tin liên quan

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020(19/08/2020 8:57:22 SA)

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(14/04/2020 11:47:20 SA)

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố(06/02/2020 11:49:02 SA)

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2019(06/02/2020 11:39:36 SA)

Tin mới nhất

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).(25/09/2020 4:23:24 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)(25/09/2020 11:15:45 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh(21/09/2020 11:12:23 SA)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này