Trang chủ Tin tức Thanh tra

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý ngân sách tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :07/09/2020 2:23:19 CH)


(laichau.gov.vn)

Ngày 20/8/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kết luận thanh tra số 586/KL-TTr, thanh tra việc quản lý ngân sách sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018-2019. Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra, ngày 07 tháng 9 năm 2020 Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 620/TB-TTr về công khai Kết luận thanh tra số 586/KL-TTr ngày 20/8/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Nội dung chi tiết của Thông báo công khai Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng tải, cập nhật tại đây:

Thông báo số 620/TB-TTr ngày 07/9/2020 của Thanh tra tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý ngân sách tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu(07/09/2020 2:21:46 CH)

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/07/2020 4:31:32 CH)

Thông báo công khai kết luận thanh tra diện rộng(12/06/2020 4:32:29 CH)

Công bố quyết định thanh tra tại Ban QLTT Hành chính - Chính trị tỉnh(13/05/2020 9:12:10 SA)

Thông báo công khai kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu(01/11/2019 11:21:39 SA)

Tin mới nhất

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).(25/09/2020 4:23:24 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)(25/09/2020 11:15:45 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh(21/09/2020 11:12:23 SA)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này