Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :25/09/2020 10:30:22 SA)


(laichau.gov.vn) Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu. Theo đó, có 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại lần đầu; giải quyết tố cáo. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục tiếp công dân: Thời gian thực hiện 10 ngày.

2. Thủ tục xử lý đơn thư: Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc.

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: Thời giao thực hiện: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý; trường hợp phức tạp không quá 45 ngày làm việc; Ở vùng sâu, vùng xa: Không quá 45 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 60 ngày làm việc.

4. Thủ tục giải quyết tố cáo: Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày làm việc. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày làm việc.

Thanh tra tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung của Quyết định 1369/QĐ-UBND và quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính tại đây:

Quyết định 1369/QĐ-UBND ngày 23/9/2020;

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020(19/08/2020 8:57:22 SA)

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(14/04/2020 11:47:20 SA)

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố(06/02/2020 11:49:02 SA)

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2019(06/02/2020 11:39:36 SA)

Tin mới nhất

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA (22/10/2020 8:31:47 SA)

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (19/10/2020 3:33:54 CH)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)(19/10/2020 3:00:45 CH)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu(19/10/2020 2:52:46 CH)

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành(19/10/2020 2:49:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này