Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).
(Ngày đăng :25/09/2020 4:23:50 CH)


(laichau.gov.vn)

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (dưới đây gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ. Đối tượng áp dụng của Nghị định đối với Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, về tài nguyên nước; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác quản lý cát, sỏi lòng sông; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ; Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch (sau đây gọi chung là sông), hồ chứa và vùng cửa sông ven biển; Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hoạt động (Nạo vét, khơi thông luồng; Kè bờ, lấn sông; xây dựng công trình thủy).

Ngày 23/9/2020 UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2050/UBND - KTN về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ. Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các cơ quan chuyên môn tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ, Công văn số 5159/BTNMT-TNN ngày 22/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

Thanh tra tỉnh cập nhật nội dung chi tiết của Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Công văn 5159/BTNMT-TNN tại đây:

          - Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

          - Công văn 5159/BTNMT-TNN ngày 22/9/2020.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Tin mới nhất

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này