Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).
(Ngày đăng :25/09/2020 4:23:50 CH)


(laichau.gov.vn)

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (dưới đây gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ. Đối tượng áp dụng của Nghị định đối với Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, về tài nguyên nước; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác quản lý cát, sỏi lòng sông; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ; Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch (sau đây gọi chung là sông), hồ chứa và vùng cửa sông ven biển; Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hoạt động (Nạo vét, khơi thông luồng; Kè bờ, lấn sông; xây dựng công trình thủy).

Ngày 23/9/2020 UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2050/UBND - KTN về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ. Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các cơ quan chuyên môn tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ, Công văn số 5159/BTNMT-TNN ngày 22/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

Thanh tra tỉnh cập nhật nội dung chi tiết của Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Công văn 5159/BTNMT-TNN tại đây:

          - Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

          - Công văn 5159/BTNMT-TNN ngày 22/9/2020.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (19/10/2020 3:33:54 CH)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)(19/10/2020 3:00:45 CH)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu(19/10/2020 2:52:46 CH)

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành(19/10/2020 2:49:15 CH)

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2020).(29/09/2020 9:14:40 SA)

Tin mới nhất

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA (22/10/2020 8:31:47 SA)

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (19/10/2020 3:33:54 CH)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)(19/10/2020 3:00:45 CH)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu(19/10/2020 2:52:46 CH)

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành(19/10/2020 2:49:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này