Trang chủ Tin tức Thanh tra

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021
(Ngày đăng :05/11/2020 1:35:36 CH)


(laichau.gov.vn) Thực hiện Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Ngày 02 tháng 11 năm 2020 Thanh tra tỉnh ban hành công văn số 768/TTr-NV1 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021. Nhằm xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, bám sát mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Đồng thời đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, đặc biệt nâng cao chất lượng kết luận thanh tra (kịp thời, khách quan, khả thi, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật).

Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, yêu cầu công tác quản lý nhà nước của tỉnh, của ngành, địa phương, chỉ đạo cơ quan Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 gửi Thanh tra tỉnh rà soát, xử lý chồng chéo trước khi phê duyệt theo thẩm quyền.

- Trong quá trình xây dựng Kế hoạch thanh tra, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thanh tra địa phương cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và gửi kế hoạch thanh tra, kiểm tra về Thanh tra tỉnh để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt phải gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp chung toàn ngành và phải được thông báo công khai đến đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biết. Các cơ quan thanh tra phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc thực hiện kế hoạch thanh tra đạt hiệu quả.

- Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chỉnh phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Lưu ý: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị địa phương ký và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 18/11/2020 (file mềm gửi vào địa chỉ:pttgqkhtc1.ttt@laichau.gov.vn). Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh sau khi phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh theo quy định.

Nội dung chi tiết của Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh tại đây:

Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ;

Công văn số 768/TTr-NV1 ngày 02/11/2020 của Thanh tra tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 4

 

Tin liên quan

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu (05/11/2020 2:09:45 CH)

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021(05/11/2020 11:10:16 SA)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh(30/09/2020 4:34:09 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý ngân sách tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu(07/09/2020 2:21:46 CH)

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/07/2020 4:31:32 CH)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này