Trang chủ Tin tức Thi đua, khen thưởng

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NGÀNH THANH TRA LAI CHÂU NĂM 2020
(Ngày đăng :23/11/2020 2:48:42 CH)


(laichau.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-TTr ngày 24/2/2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về phát động phong trào thi đua năm 2020. Ngày 17/11/2020 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 807/TTr-VP về việc tổng kết công tác thi đua và bình xét khen thưởng năm 2020, cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá tổng kết công tác thi đua, gồm:

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động, phát động thi đua. 

- Đánh giá tác động của công tác thi đua, khen thưởng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác: Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Tóm tắt kết quả thực hiện các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”; “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo  Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”; giai đoạn 2017-2020; “Cán bộ, công chức chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, các quy chế, quy định, cải cách thủ tục hành chính, tổng kết kinh nghiệm. Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Chấm điểm thi đua.

2. Bình xét khen thưởng

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng

* Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

- Tặng cho tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thanh tra cấp sở, thanh tra cấp huyện đã gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích xuất sắc được xét trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động và lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc ngành, địa phương. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể Theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Điều 12, Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành thanh tra.

- Theo tỷ lệ phân bổ của Thanh tra Chính phủ, Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cho 01 tập thể, 02 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh và 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc thanh tra cấp sở, cấp huyện.

* Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh

Được tặng cho tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thanh tra cấp sở, cấp huyện có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua do Thanh tra tỉnh phát động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hoặc lập được thành tích đột xuất.

2.2. Số lượng đề nghị khen thưởng

Mỗi cụm thi đua bình xét không quá 02 tập thể, 02 cá nhân đề nghị khen thưởng; đối với tập thể, cá nhân đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen, hội đồng thi đua ngành thanh tra Lai Châu sẽ bình xét trên cơ sở đề nghị của cụm thi đua và thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được.

2.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng (02 bộ) gồm:

+ Văn bản đề nghị xét khen thưởng của cụm thi đua.

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp (theo mẫu số 01, 02 kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chỉnh phủ).

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị đề nghị khen và biên bản họp của cụm, khối thi đua (có chữ ký của các thành viên).

+ Tập thể, cá nhân đề nghị Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, bổ sung bản sao quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2019, văn bản đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2020 của đơn vị (đối với tập thể), văn bản đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm 2019, 2020 (đối với cá nhân).

Thời hạn: Các cụm tổ chức bình xét, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thanh tra tỉnh trước ngày 12/12/2020. Không xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân gửi hồ sơ quá thời gian quy định hoặc thủ tục không đầy đủ theo hướng dẫn.

Nội dung chi tiết của Công văn số 807/TTr-VP ngày 17/11/2020 tại đây.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

THANH TRA CHÍNH PHỦ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP THANH TRA” NĂM 2020(01/12/2020 11:06:42 SA)

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NGÀNH THANH TRA LAI CHÂU NĂM 2020(23/11/2020 10:02:50 SA)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2020(15/07/2020 4:23:57 CH)

Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm 50 năm ngành Thanh tra Lai Châu(01/07/2020 3:36:40 CH)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này