Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Chính sách hỗ trợ cho CC, VC, NLĐ làm nhiệm vụ tại Trung tâm PVHCC tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
(Ngày đăng :21/07/2020 4:24:45 CH)


(laichau.gov.vn)

Ngày 10/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020).

Theo đó, Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Cấp tỉnh: Công chức, viên chức thuộc biên chế được giao của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan (kể cả cơ quan ngành dọc) được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

b) Cấp huyện: Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Một cửa.

c) Cấp xã: Công chức làm việc tại bộ phận Một cửa.

2. Hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt

a) Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được hưởng mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Một cửa cấp huyện được hưởng mức hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng.

c) Công chức làm việc tại bộ phận Một cửa cấp xã được hưởng mức hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng.

3. Hỗ trợ may trang phục

Hỗ trợ may trang phục cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1 là 2.000.000 đồng/người/năm (bao gồm quần áo xuân hè và thu đông). Mức hỗ trợ này không áp dụng cho các đối tượng đã được cấp trang phục riêng của ngành.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết được đăng tải tại đây:

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Phòng NV4

,

Tin liên quan

Ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19.(06/08/2020 10:30:46 SA)

Chính sách hỗ trợ cho CC, VC, NLĐ làm nhiệm vụ tại Trung tâm PVHCC tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(21/07/2020 4:24:24 CH)

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra đột xuất tại Ban quản lý ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu(23/06/2020 4:37:38 CH)

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Lai Châu (03/6/1970-03/6/2020); 75 năm ngày thành lập thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020); đón nhận Huân Chương Độc lập hạng Ba.(19/06/2020 2:10:30 CH)

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất... trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 19/5/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung QĐ 22/2018/QĐ-UBND(15/05/2020 11:08:48 SA)

Tin mới nhất

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).(25/09/2020 4:23:24 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)(25/09/2020 11:15:45 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh(21/09/2020 11:12:23 SA)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2013/TT-TTCP(18/09/2020 4:45:37 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này