Trang chủ Tin tức Tiếp Công dân, Khiếu nại, tố cáo

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(Ngày đăng :03/12/2020 4:10:50 CH)


(laichau.gov.vn) Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2812/UBND-TH về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của  Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của  dân; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Nghị quyết liên tịch  số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 08/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số  2237/KH-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài; đối với các vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ trở thành “điểm nóng” cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để tiếp, đối thoại ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất việc công dân kéo về Thủ đô Hà Nội để khiếu kiện trong thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra các kỳ họp Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Giao UBND thành phố Lai Châu tập trung các biện pháp cần thiết để giải quyết dứt điểm 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Nội dung chi tiết Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được đăng tải tại đây:

Công văn số 2812/UBND-TH ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(03/12/2020 3:50:36 CH)

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/06/2020 9:30:30 SA)

Tập huấn công tác tiếp công, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách; thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ(01/11/2019 2:18:00 CH)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019(25/04/2019 10:58:54 SA)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này