Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuyên truyền phổ biến Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế

Tuyên truyền phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT của Bộ Công thương

Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế

Tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tuyên truyền phổ biến Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Tuyên truyền phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030

Tuyên truyền phổ biến Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

Tuyên truyền phổ biến các văn bản xử phạt vi phạm hành chính có liên quan về tài nguyên và môi trường

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm chính chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

318 Người đang Online

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 07 - 08/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị quán triệt có các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

...

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down