Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Tin liên quan

Thông báo công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tại Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu(04/10/2018 9:13:06 SA)

Công bố Quyết định thanh tra đột xuất đối với nội dung hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động ngành Y tế(28/09/2018 10:30:02 SA)

Công bố quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(26/09/2018 3:30:43 CH)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thang(24/09/2018 11:11:04 SA)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(03/09/2018 11:44:03 CH)

Tin mới nhất

Thông báo công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tại Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu(04/10/2018 9:13:06 SA)

Công bố Quyết định thanh tra đột xuất đối với nội dung hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động ngành Y tế(28/09/2018 10:30:02 SA)

Công bố quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(26/09/2018 3:30:43 CH)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thang(24/09/2018 11:11:04 SA)

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý kinh tế cửa khẩu và quản lý tài chính tại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng(21/09/2018 3:02:28 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này