Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh
(Ngày đăng :30/06/2017 9:30:46 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện văn bản số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh  đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 05/7/2017, bản mền gửi địa chỉ nv3thanhtratinhlaichau@gmail.com. Dự thảo thông tư được đăng tải cùng văn bản số 1156/UBND-NC của UBND tỉnh dưới đây:

Công văn số 354/TTR-NV3 ngày 28/6/2017 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Công văn số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 (28/09/2017 8:40:41 SA)

Đề cương báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân(30/08/2017 9:42:08 SA)

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (29/08/2017 9:55:35 SA)

Tài liệu Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra(24/07/2017 1:47:42 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết KNTC qua dịch vụ Bưu chính công ích tại cơ quan Thanh tra tỉnh Lai Châu(30/06/2017 9:58:23 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 (28/09/2017 8:40:41 SA)

Đề cương báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân(30/08/2017 9:42:08 SA)

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (29/08/2017 9:55:35 SA)

Tài liệu Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra(24/07/2017 1:47:42 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết KNTC qua dịch vụ Bưu chính công ích tại cơ quan Thanh tra tỉnh Lai Châu(30/06/2017 9:58:23 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này