Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh
(Ngày đăng :30/06/2017 9:30:46 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện văn bản số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh  đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 05/7/2017, bản mền gửi địa chỉ nv3thanhtratinhlaichau@gmail.com. Dự thảo thông tư được đăng tải cùng văn bản số 1156/UBND-NC của UBND tỉnh dưới đây:

Công văn số 354/TTR-NV3 ngày 28/6/2017 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Công văn số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Một số điểm mới về thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP(24/11/2017 5:05:33 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 72 năm ngành truyền thống ngành Thanh tra(24/11/2017 5:01:46 CH)

Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017(01/11/2017 8:59:08 CH)

Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(26/10/2017 11:23:43 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 (28/09/2017 8:40:41 SA)

Tin mới nhất

Một số điểm mới về thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP(24/11/2017 5:05:33 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 72 năm ngành truyền thống ngành Thanh tra(24/11/2017 5:01:46 CH)

Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017(01/11/2017 8:59:08 CH)

Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(26/10/2017 11:23:43 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 (28/09/2017 8:40:41 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này