Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh
(Ngày đăng :30/06/2017 9:30:46 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện văn bản số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh  đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 05/7/2017, bản mền gửi địa chỉ nv3thanhtratinhlaichau@gmail.com. Dự thảo thông tư được đăng tải cùng văn bản số 1156/UBND-NC của UBND tỉnh dưới đây:

Công văn số 354/TTR-NV3 ngày 28/6/2017 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Công văn số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/06/2018 10:33:14 SA)

Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 19/6/2017 (04/06/2018 1:49:40 CH)

Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu(04/06/2018 1:44:31 CH)

Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 1:35:13 CH)

Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 2:08:56 CH)

Tin mới nhất

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/06/2018 10:33:14 SA)

Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 19/6/2017 (04/06/2018 1:49:40 CH)

Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu(04/06/2018 1:44:31 CH)

Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 1:35:13 CH)

Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 2:08:56 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này