Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh
(Ngày đăng :30/06/2017 9:30:46 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện văn bản số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh  đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 05/7/2017, bản mền gửi địa chỉ nv3thanhtratinhlaichau@gmail.com. Dự thảo thông tư được đăng tải cùng văn bản số 1156/UBND-NC của UBND tỉnh dưới đây:

Công văn số 354/TTR-NV3 ngày 28/6/2017 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Công văn số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(03/09/2018 11:44:03 CH)

Công văn số 457/TTr-VP ngày 06/8/2018 của Thanh tra tỉnh Lai Châu Vv xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2018(07/08/2018 10:06:26 SA)

HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH(30/07/2018 10:22:48 SA)

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(27/07/2018 9:29:59 SA)

Công văn số 388/TTr-NV4 ngày 04/7/2018 của Thanh tra tỉnh Lai Châu vv đề nghị báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra (05/07/2018 7:39:56 SA)

Tin mới nhất

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(03/09/2018 11:44:03 CH)

Công văn số 457/TTr-VP ngày 06/8/2018 của Thanh tra tỉnh Lai Châu Vv xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2018(07/08/2018 10:06:26 SA)

HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH(30/07/2018 10:22:48 SA)

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(27/07/2018 9:29:59 SA)

Công văn số 388/TTr-NV4 ngày 04/7/2018 của Thanh tra tỉnh Lai Châu vv đề nghị báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra (05/07/2018 7:39:56 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này