Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh
(Ngày đăng :30/06/2017 9:30:46 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện văn bản số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh  đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 05/7/2017, bản mền gửi địa chỉ nv3thanhtratinhlaichau@gmail.com. Dự thảo thông tư được đăng tải cùng văn bản số 1156/UBND-NC của UBND tỉnh dưới đây:

Công văn số 354/TTR-NV3 ngày 28/6/2017 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Công văn số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Thông báo kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND huyện Nậm Nhùn và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp (07/02/2018 9:16:12 SA)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị trực tuyên triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra Lai Châu năm 2018(21/01/2018 9:37:43 SA)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 ngày 16/01/2018(15/01/2018 7:06:58 SA)

Một số điểm mới về thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP(24/11/2017 5:05:33 CH)

Tin mới nhất

Thông báo kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND huyện Nậm Nhùn và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp (07/02/2018 9:16:12 SA)

Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh năm 2017(26/01/2018 4:57:53 CH)

Hội nghị trực tuyên triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra Lai Châu năm 2018(21/01/2018 9:37:43 SA)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 ngày 16/01/2018(15/01/2018 7:06:58 SA)

Một số điểm mới về thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP(24/11/2017 5:05:33 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này